Bursa’nın Memnuniyet Garantili Tek Yönetim Firması Sancar Grup Profesyonel Yönetim alanında;

“HUKUKİ VE AHLAKİ”

“DEMOKRATİK”

“ŞEFFAF VE NET”

“MEMNUNİYET VE ÇÖZÜM ODAKLI”
bir anlayışla hareket etmeyi prensip edinmiştir.

Apartmanız veya Siteniz 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, hukuka uygun, şeffaf ve güvenilir, daha da önemlisi profesyonel bir anlayış ile yönetilir.

Firmamız, bütün iş, icraat ve hizmet alımlarını denetim kurulu veya kat malikleri kurulu kararı doğrultusunda gerçekleştirir.

Firmamız, Apartman&Site adına borçlanamaz, borç alamaz, borç veremez, çek ve senet tanzim edemez, çek veya senet ciro edemez. Site & Apartman için yapılmış gelir-gider banka hesapları üzerinden yapılır ve bu hareketlilik tüm kat maliklerinin her an denetimine açıktır.

Site ve Apartman Yönetiminde iddialı olduğu kadar özgün bir yönetim ağına sahip olan Sancar Grup, hizmetinden memnun kalmadığınız takdirde sizden hiçbir hak talep etmez.
Bu bakımdan Profesyonel yönetim alanında verdiğimiz hizmetleri genel olarak şu şekilde sıralayabiliriz;

TOPLANTI VE GENEL KURUL ORGANİZASYONLARI

 • Olağan / Olağanüstü Genel Kurul Çağrısının Hazırlanması
 • Gündem Maddelerinin Belirlenmesi
 • Bütçe ve İşletme Projesinin Onay İçin Hazırlanması
 • Karar Defterinin İşlenmesi
 • Tüm Tebliğlerin Kat Maliklerine Posta Yoluyla ya da İmza Karşılığı Bildirilmesi

AİDATLARIN TOPLANMASI

 • Aidat Tahakkuk İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
 • Aidat Ödemelerinin Sağlanması
 • Yasal Uyarılar ve Gecikmelerin Takibi
 • Hukuki Yollarla, Yasal Süreç İçinde Aidatların Tahsili

DENETİM HİZMETLERİ

 • Muhasebe İşlemlerinin Denetimi ve Raporlanması
 • Site Görevlisi, Özel Güvenlik, Temizlik Personeli vs. gibi çalışanların Denetimi ve Raporlanması
 • Havuz Bakımı ve Güvenliğinin Sağlanması
 • Teknik işlerin yürütülmesi ve Cihazların Denetimi ve Raporlanması

HUKUKİ İŞLEMLER

 • Aidat Ödemesini Aksatanlar Hakkında Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması
 • Hizmet Alım Sözleşmeleri ve Takibi
 • Ortak Alanlara İlişkin Doğabilecek Hukuki Sorunlara Müdahale Edilmesi
 • Personele İlişkin Konularda Doğabilecek Hukuki İhtilafların Takibi
 • Yapılacak Yeni Sözleşmelerin Oluşturulması ve Takibi